czuk


Slavnostní vernisáž výstavy proběhla 5. 3. 2014. Zúčastnilo se okolo stovky hostů, milovníků umění, významných brněnských osobností i odborníků z oblasti výtvarného umění. Výstavu zahájila dcera umělce, výtvarnice a italská modelka Leona Vrzalová. Sváteční večer svou hudbou zpříjemnil "Nabuk", populární italský hudební skladatel, klavírista a klávesista spolupracující např. s Erosem Ramazzottim, Gianim Morandim a dalšími italskými populárními zpěváky. Zazpíval také italský zpěvák Davide Mattioli (člen skupiny Damichi), večerem provázel moderátor Petr Holík.

Děkujeme všem níže uvedeným partnerům za podporu, příjemně strávený večer a nezapomenutelný kulturní zážitek.

Vzpomínkovou výstavu obrazů a plastik významného brněnského výtvarníka Bohumila Vrzala je možné navštívit do 31. 3. 2014 v Atrium hotelu Barceló Brno Palace, Šilingrovo nám. 2.

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na zakoupení výtvarných potřeb pro denní stacionář Ligy vozíčkářů.

Atrium Barceló

divider

Partneři:
K2N Barcelo CatCut Baraka Sunny
Model-management Mosilana_logo maderyc Sedlak Canovova philips oxalis luk kolbaba fuertes

divider

"Umění má být bez hranic, má mít ve své jedinečnosti právo na experiment či omyl. Může obrousit hrany střetů v dnešní lidské pospolitosti, která v mnohém nenalézá cestu jak dál, tak, aby člověk člověku se nestal bezohledným, sobeckým „vlkem", který se neštítí ničeho - nemá zábran. Ničí nejenom přírodu, ale i vše, co lidstvu lidstvem bylo dávnými věky odkázáno."

podpis

The exhibition runs until March 31st, 2014 in the atrium of Barceló Brno Palace Hotel, Šilingrovo náměstí 2.

Admission fee is voluntary and will be donated to purchase art supplies for day care hospital for The Association of Wheelchair Users (Liga vozíčkářů).

Atrium Barceló

divider

Partners:
K2N Barcelo CatCut Baraka Sunny
Model-management Mosilana_logo maderyc Sedlak Canovova philips oxalis luk kolbaba fuertes

divider

"Art should be without borders, should in their uniqueness have the right to experiment or err. Might grind out the edges of clash in today's conflicts in the human community, which in many ways seems not to find a way to go on so that not one person becomes a ruthless, selfish ' wolf ', who is not disgusted by anything – has no inhibitions. It destroys not only nature but also everything that mankind has inherited from its ancient predecessors."

podpis

grafik, malíř, textilní výtvarník

Narodil se 31. 7. 1940 v Náchodě. Již od nejútlejšího věku byl vnímavé a emocionální dítě...

V krajině Náchodska získával zkušenosti v oboru flóry, fauny a mineralogie. Ta se stala také jeho celoživotní láskou...

Příroda ho evokovala k tomu, aby využil výtvarný talent, který zdědil po svých předcích z matčiny strany...

Od dětství k němu patřil jeho blok, tužky a vodovky. Stále něco kreslil a maloval...

Již jako student publikoval v odborných časopisech, např. Věda a život nebo Acta Musei Moraviae...

Díky výtvarné činnosti poznal řadu světově proslulých osobností. Dostal apoštolské požehnání od papeže
Jana Pavla II. ...

Stál u zrodu brněnské Galerie mladých . V roce 1969 založil v Břeclavi Sdružení výtvarníků Konfese...